Ridskola skaffade foderhäck till hästarna

Att utfodra hästar med hö som slängs ut på marken är ohygieniskt och opraktiskt. Investera i en foderhäck som man fyller på med hö. Hästarna gillar den också.

På Västergårds ridskola fanns det naturligtvis många hästar. Tillgången till hästar är ju liksom en naturlig förutsättning för att kunna bedriva verksamhet för en ridskola. Stället var stort och alla hästar hade sin egen box eller spilta. Skötseln av hästarna utfördes till stor del av ridskolans elever, vilket var en stor fördel för driften. Eleverna fick betala för att få arbeta och var glada över att göra detta.

Mellan lektionstillfällen släpptes hästarna som regel ut på bete i de hagar som hörde till anläggningen. På sommarhalvåret kunde hästarna ofta vara ute dygnet runt. Då behövdes inte lika mycket rengöring i stallet, vilket var en fördel. Dessutom åt hästarna gräs som i princip var gratis.

Hästarna mumsar i foderhäcken

Tyvärr räckte dock inte gräset alltid till, till alla hästar. Då blev man tvungna att utfodra med extra hö. Att bara slänga ut höet på marken hade dock visat sig var ohygieniskt och opraktiskt. Det drog till sig gnagare som lämnade sin avföring i höet och spred sjukdomar.

Ridskolans ledning behövde hitta en bättre lösning för att utfodra hästarna i hagarna. De vände sig därför till ett företag som kunde leverera foderhäck för häst. En sådan anordning var specialutformad för att kunna hållas fylld med hö till hästar som gick ute. Därmed löstes alla problem som foderhanteringen tidigare hade fört med sig. Det var en fröjd att se hästarna stå och mumsa i lugn och ro på höet i foderhäcken.

Publicerat den
Kategoriserat som Häst